Tompondakan’i Madagasikara @ fifaninanana baolina kitra vehivavy,

Tompondakan’i Madagasikara @ fifaninanana baolina kitra vehivavy, sokajy SENIOR ny taona 2021 izay nokarakarainy YFOMAK ny ekipan’ny kaominina SABOTSY NAMEHANA ka nahazo ny amboara lehibe sy ny medaly volamena ary ny marim-pankasitrahana.
Noraisin’ny BEN’NY TANANA teo @ biraony kaominina izy ireo ka nomeny fankasitrahana vola ho etin’ireo ankizy ireo manao fety @ izao farany taona izao, no sady nidera ny mpanazatra roa lahy @ fahaizany mitaiza ireo tanora maro milalao ao SABNAM izao.
Marihana fa mbola ireto ekipany kaominina sabnam ireto no voalohany any LIGY VAKINAKARATRA amin’izao fotoana izao.