Tetik’asa PROFIT-Lait

Ho fanantanterahana ny tetik’asa PROFIT-Lait eto @ kaominina SABNAM izay vatsiany vondrona Eropeanina vola Dia notolorana fitaovana ny kaoperativa VATSY Sabnam mba ho fanamafisana sy fandrindrana ny lalam-pihariana ronono mampiaty noho izany dia hatsaraina ny fidiram-bola ireo mpiompy ombivavy bé ronono, ka omena fitaovana maro Samy hafa ampiasaina ry zareo no Sady hanagana trano hivarotana ny vokatra azo avy amin’ny Ronono.

Misaotra ny lefitry ny District Avaradrano sy ny Ben’ny Tanana Anjeva Ary ny Ben’ny Tanana Ambohimanambola nanome voninahitra ny fiaraha-miasa.

Mankasitraka ny MDB sy ny mpiaramiombonatoka rehetra.