TERRAIN SYNTHÉTIQUE D’AVARADRANO A SABNAM. ( TSA ) FANS DE FOOT.

TERRAIN SYNTHÉTIQUE D’AVARADRANO A SABNAM. ( TSA ) FANS DE FOOT.
Fotoana lehibe manantatara eo Resaka baolina kitra ny fahavitany izao fotodrafitrasa tsara vaovao izao eto Sabnam, ao @ Fokontany Antsahatsiresy izay kianja lalaovina olona 7.
Manatitra ny Fisaorana an’ Atoa FILOHA MPANORINA ( TSA ) ANDRY MIVADY ny Ben’ny Tanana SABNAM fa singa iray manamarika ny fandrosoany Tanana ny ezaka nataonareo @ fanaganana izao fotodrafitrasa tsara izao ka mendrika ny Ankasitrahana.
Marihina fa Sady misy Fiantsonana izy Io no misy Jiro Ary misy trano Fisoloana sy Fidiovana, koa anasana antsika rehetra eto Avaradrano satria ny lalao baolina KITRA mampiray na Dia tsy mitovy fitenenana, na tsy mitovy fihaviana .