ROA VOLAN’NY HETRA TSY MISY TATAO

¤¤¤¤¤¤ KAOMININA SABOTSY NAMEHANA ¤¤¤¤¤¤

ROA VOLAN’NY HETRA TSY MISY TATAO

Efao ny Hetranao dia ho avotra ny Tanànao

” Tsy Avotro Izaho samy Irery, fa Avotro Izaho sy Ianao “