Warning: include_once(includes/admin/class-wpdb-admin.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/vh/sabnam/www/sabotsy-namehana.com/wp-content/plugins/wp-database-backup/wp-database-backup.php on line 115

Warning: include_once(): Failed opening 'includes/admin/class-wpdb-admin.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php') in /home/vh/sabnam/www/sabotsy-namehana.com/wp-content/plugins/wp-database-backup/wp-database-backup.php on line 115

Warning: include_once(includes/admin/cron-create-full-backup.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/vh/sabnam/www/sabotsy-namehana.com/wp-content/plugins/wp-database-backup/wp-database-backup.php on line 120

Warning: include_once(): Failed opening 'includes/admin/cron-create-full-backup.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php') in /home/vh/sabnam/www/sabotsy-namehana.com/wp-content/plugins/wp-database-backup/wp-database-backup.php on line 120

Warning: session_start(): open(/home/vh/sabnam/tmp/sess_uk95r0bmeapnqbd6ksvn0qae6r, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in /home/vh/sabnam/www/sabotsy-namehana.com/wp-content/themes/sabotsy-namehana/functions.php on line 319

Warning: session_start(): Failed to read session data: files (path: /home/vh/sabnam/tmp) in /home/vh/sabnam/www/sabotsy-namehana.com/wp-content/themes/sabotsy-namehana/functions.php on line 319
procedures-administratives | Commune Rural Sabotsy Namehana
 • 3023

  COMMUNE RURALE SABOTSY NAMEHANA

 • 3024

  COMMUNE RURALE SABOTSY NAMEHANA

 • 3025

  COMMUNE RURALE SABOTSY NAMEHANA

 • 3027

  COMMUNE RURALE SABOTSY NAMEHANA

 • 3028

COMMUNE RURALE SABOTSY NAMEHANA

Procedures Administratives

SORA-PIANKOHONANA - ETAT CIVIL

ASA TARATASY ILAINA FE-POTOANA SARANY MIANDRAIKITRA
Kopia Voalohany Fahaterahana(1ère copie)
 • Fanambaram-pahaterahana nohamarinin’ny Mpampiteraka
 • Dika lasitry ny karapanondron’ny mpanao fanambarana fahaterahana voamarina
7 andro 0 Ar(tsy andoavam-bola) ComptoirEtat Civil
Fanjanahana eo am-piterahana (Acte de reconnaissance à la naissance)
 • Fanambaram-pahaterahana nohamarinin’ny Mpampiteraka
 • Dika lasitry ny karapanondron’ny Ray sy Reny voamarina
 • Fangatahan’ny ray voamarina sy fanomezan-dalana omen’ny reny
7 andro 0Ar(Tsy andoavam-bola) ComptoirEtat Civil
Fanjanahana(Acte de reconnaissance)
 • Kopia fahaterahan’ny zaza hozanahana latsaky ny telo volana.
 • Taratasy fangatahan’ny Ray sy faneken’ny Reny voamarina
 • Dika lasitra mitovy ny karapanondron’ny ray aman-dreny voamarina
  • Fanamarinam-ponenan’ny Ray
  • Hajia + valopy
7 andro 1ère copie/0Ar2ème copie 1 000Ar/pièce ComptoirEtat Civil
Kopia-pahafatesana voalohany(1er copie Acte de décès)
 • Fanambaram-pahafatesana avy amin’ny Mpitsabom-panjakana
 • Karapanondron’ny maty na Kopia nahaterahan’ny maty
 • Dika lasitra ny karapanondron’ny mpanao fanambarana
7 andro 0 Ar(Tsy andoavam-bola) ComptoirEtat Civil
1ère copie de Jugement Supplétif (Naissance – Décès)
 • « Extrait de jugement » avy amin’ny Tribonaly Antananarivo
 • Dika lasitra ny karapanondron’ny mpanao fanambarana
7 andro 0 Ar(Tsy andoavam-bola) ComptoirEtat Civil
1ère copie de Jugement Supplétif ( Mariage-Divorce – Adoption judiciaire)
 • « Extrait de jugement » avy amin’ny Tribonaly Antananarivo
 • Dika lasitra ny karapanondron’ny mpanao fanambarana
 • Hajia + Valopy
7 andro 0 Ar(Tsy andoavam-bola) ComptoirEtat Civil
Kopia Fahaterahana (Acte de Naissance)
 • Fangatahana
48 ora 1 000 Ar/pièce ComptoirEtat Civil
Kopia-panambadiana – Divorce
 • Fangatahana
48 ora 1 500 Ar/Pièce ComptoirEtat Civil
Fampilazana alohan’ny mariazy(Publication de bans)
 • Kopia Fahaterahana latsaky ny telo volana -n’ny lahy sy ny vavy (Acte de naissance)
 • Fanamarinana maha-mpitovon’ny lahy sy ny vavy (Certificat de Celibat)
 • Fanamarinam-ponenan’ny lahy sy ny vavy
 • Valopy misy hajia (andefasana mention en marge)
 • Dika lasitra ny karapanondron’ny lahy sy ny vavy ary ny vavolombelona 2 voamarina
 • Kopia-pahafatesana raha maty vady
 • Kopian’ny divorsa raha nisara-bady

Aterina 15 andro mialoha ireo antontan-taratasy ireo

8 andro ComptoirEtat Civil
Fanoratam-panambadiana
 • Kopia Voalohany Fanambadiana
 • Bokim-pianakaviana
1 andro 0 Ar3 000 Ar ComptoirEtat Civil
Bokim-pianakavianaSoloina (Livret de famille)
 • Kopiam-panambadiana
 • Kopian’ny zaza
 • Filazana fahaverezana raha very na bokim-pianakaviana tonta
48 ora 4 000 Ar(Livret + Fanamarinana) ComptoirEtat Civil
Kopia-pananganana(Acte d’adoption)
 • Kopia fahaterahan’ny hatsangana latsaky ny telo volana
 • Taratasy fangatahan’ny mpanangana voamarina
 • Vavolombelona 2 mihoatra ny 21 taona
 • Taratasy faneken’ireo Ray aman-dreny ho an’ny zaza tsy ampy taona voamarina
 • Taratasy faneken’ny hatsangana voamarina raha feno taona izy
 • Dika lasitra ny karapanondron’ny rehetra voamarina
 • Valopy misy hajia (andefasana mention en marge)
0 Ar(Tsy andoavam-bola) ComptoirEtat Civil
Acte d’Adoption Simple(Fananganana tsotra)
 • Fangatahana
48 ora 3 000 Ar ComptoirEtat Civil
Acte d’Adoption Judiciaire(Fananganana ara-pitsarana)
 • Fangatahana
48 ora 10 000 Ar ComptoirEtat Civil
Fanamarinana tsy nahitam-bokany (Certificat de recherches infructueuses)
 • Fangatahana

(Rehefa tsy hita ilay kopia vao mamoaka fanamarinana tsy nahitam-bokany)

48 ora 1 000 Ar ComptoirEtat Civil

SERVISY « ADMINISTRATIFS »

ASA TARATASY ILAINA FE-POTOANA SARANY MIANDRAIKITRA
Bulletin de naissance
 • Bokim-pianakaviana na
 • Kopia lava vaovao na taloha
24 ora 100 Ar (Usage Scolaire)500 Ar (Usage Administratif) ComptoirReception
Certificat de coutumes
 • Taratasy fangatahana
  • Kopia lava
24 ora 1 000Ar ComptoirReception
Fanamarinan-tsonia(Légalisation de signature)
 • Karapanondrom-pirenena
 • Taratasy misy ny sonia
30 mn 500Ar / tsotra2 500Ar/ titre foncier ComptoirReception
Fanamarinana ny tsy fanambadiana fanindroany(Certificat de non remariage)
 • Kopiam-banambadiana
 • Kopia nahafatesan’ny vady
 • Karapanondrom-pirenena
 • Vavolombelona 2
24 ora 2 500 Ar ComptoirReception
Fanamarinana tsy fisarahan-toerana sy tsy fisaraham-panambadiana (Certificat de non separation de corps et de non divorce)
 • Kopiam-panambadiana
 • Fanamarinana avy amin’ny Fokontany
24 ora 2 500 Ar ComptoirReception
Fanamarinana anarana(Certificat d’individualité)
 • Karapanondrom-pirenena
 • Vavolombelona 2
24 ora 2 500 Ar ComptoirReception
Certificat de charge et de garde
 • Kopia nahaterahan’ny zaza
24 ora 2 500 Ar ComptoirReception
Fanamarinana(Certification)
 • Antontan-taratasy nalaina voalohany (Original)
30 mn 500 Ar ComptoirReception
Fanomezan-dalana famadihan-drazana(Autorisation d’exhumation)
 • Taratasy fangatahana
 • Kopia-pahafatesana
 • Fanamarinam-pasana
48 ora 150 000 Ar/ Fasana ComptoirReception
Certificat de bonne conduite et de bonnes moeurs
 • Taratasy fangatahana
 • Fanamarinana avy amin’ny Fokontany
 • Karapanondrom-pirenena
24 ora 1 000 Ar ComptoirReception
Taratasy fampivarotana tany na fiara(Acte de vente de terrain ou de voiture)
 • Ny mpivarotra sy ny mpividy dia tsy maintsy tonga hametraka ny soniany (dépôt de signature)
 • Karapanondrom-pirenena
 • Certificat de situation juridique latsaky ny telo volana (Tany)
 • Carte grise (fiara)
30 mn 2 500 Ar/ signature+1% valeur déclarée ComptoirReception
Haba @ bisikileta
 • Taratasy fifampivarotana
 • Vinety taloha
 • Karapanondrom-pirenena
 • Fanamarinam-ponenana
24 ora 400 Ar ComptoirReception
Haba @ « Vélomoteur » na « véhicule non immatriculé »
 • Taratasy fifampivarotana
 • Vinety taloha
 • Karapanondrom-pirenena
 • Fanamarinam-ponenana
24 ora 2 000 Ar ComptoirReception

 

SERVISY TEKNIKA

ASA TARATASY ILAINA FE-POTOANA SARANY MIANDRAIKITRA
Fangatahana fahazoan-dalana hanorina sy hanavao (demande de permis de construire et de réhabilitation)
 • Taratasy fangatahana (03)
 • Karapanondrom-pirenena voamarina
 • Certificat de situation juridique
 • Sarin-tany
 • Plan d’alignement
 • Plan de construction
 • Plan d’implantation
2 semaines Zone Urbanisée :-Simple 1 600Ar-Moderne 1 800Ar

Zone Agricole :

-Simple : 1 000Ar

-Moderne : 1 600Ar

Zone Résidentielle :

Simple 1 800Ar

Moderne 2 000Ar

Varavarana 05
Panneau publicitaire
 • Taratasy fangatahana
 • Fitsirihana
2 andro 10 000Ar/m2 na30 000Ar/m2 Varavarana 05
Pose banderole
 • Taratasy fangatahana
 • Fitsirihana
2 andro 10 000Ar/m2 Varavarana 05
Autorisation :-Electricité-Adduction d’eau
 • Permis de construire na Hetra-trano
 • Taratasy JIRAMA
1 andro 30 000Ar Varavarana 05
Autorisation :Manifestation sur la voie publique na bal
 • Fangatahana
1 andro 50 000Ar Varavarana 05
Permis d’habiter
 • Certificat de conformité avy any amin’ny Distrika
1 semaine 50 000Ar Varavarana 05

 

BORIBORINTANY (ARRONDISSEMENT)

ASA TARATASY ILAINA FE-POTOANA SARANY MIANDRAIKITRA
Karapanondro (Primata CIN)
 • Sary tapaka telo
 • Fanamarinam-ponenana
 • Kopia nahaterahana
7 andro 200 Ar Varavarana 04
Karapanondro havaozina(Duplicata CIN)
 • Sary tapaka telo
 • Fanamarinam-ponenana
 • Déclaration de perte tamin’ny andro nahaverezany latsaky ny iray volana (raha karatra very)
 • Fiche karapanondro (raha karatra natao teto an-toerana)
 • Kopia fiche (raha karatra natao ivelan’ny kaominina Sabotsy Namehana)
 • Karapanondro tranainy raha tonta no havaozina ; ho an’ireo very kosa ka natao ivelan’ny kaominina dia tsy maintsy manafatra kopia fiche taloha ka tonga izany vao manao karatra. Ny Lehiben’ny boriborintany no manome taratasy fanafarana azy.
7 andro 300 Ar Varavarana 04
Sora-pandovana(Acte de notoriété)
 • Taratasy fangatahana
 • Kopia nahafatesan’ilay olona ho lovana
 • Photocopie karapanondron’ny vavolombelona miisa 4, feno 18 taona tamin’ny nahafatesan’ilay olona
 • Kopia fahaterahan’ireo zaza mpandova na ny photocopien’ny karapanondro

Fanamarihana : Izay olona nonina fahavelony teto amin’ny Kaominina Sabotsy Namehana ihany no raisina

7 andro 1 000 Ar/kopia Varavarana 04
Didy miafina(Testament secret)
 • Fangatahana ataon’ny mpametraka didy miafina
 • Photocopie karapanondron’ny mpangataka
 • Photocopie karapanondron’ny vavolombelona 2
 • Valopy mihidy misy ny didy miafina izay soratan’ny mpametraka didy
7 andro 1 000 Ar/kopia Varavarana 04
Fifampivarotana tany varo-maty(Acte de vente définitif)
 • Fangatahana
 • Fanekena fifampivarotana an-tanàna (acte sous seing privé)
 • Certificat de situation juridique latsaky ny telo volana
 • Sari-tany 4 (raha ampahan-tany no vidiana)
 • Photocopie karapanondro an’ny mpivarotra, mpividy, vavolombelona 2
7 andro 1 000 Ar/kopia Varavarana 04
Fizaram-pananana(Acte de partage)
 • Taratasy fizaram-pananana nataon’ireo olona voakasiky ny fizarana
 • Certificat de situation juridique latsaky ny telo volana
 • Sari-tany 4
 • Photocopie karapanondron’ny mpizara fananana
 • Photocopien’ny karapanondron’ny vavolombelona 2
7 andro 1 000 Ar/kopia Varavarana 04
Bokin’omby(Visa)
 • Bokin’omby 3
 • Taratasy rehetra manamarina ny niavian’ny omby :

-Kopia fahaterahan’ny omby

-Fifampivarotan’omby + Certificat d’origine + certificat de vaccination

-Passeport d’origine+ Certificat d’origine + certificat de vaccination

 • Taratasy rehetra manamarina ny fihenan’omby
15 andro 0 Ar Varavarana 04
Passeport-n’omby
 • Bokin’omby vita visa-n’ny Chef d’arrondissement ny taona diavina
 • Certificat de vaccination
 • Certificat d’origine
 • Passeport navoakan’ny Chef de Fokontany
1 andro 2 000 Ar Varavarana 04
Certificat d’origine
 • Bokin’omby vita visa-n’ny Chef d’arrondissement ny taona diavina
 • Certificat de vaccination
 • Passeport navoakan’ny Chef de Fokontany
1 andro 1 000 Ar Varavarana 04