• 3023

  COMMUNE RURALE SABOTSY NAMEHANA

 • 3024

  COMMUNE RURALE SABOTSY NAMEHANA

 • 3025

  COMMUNE RURALE SABOTSY NAMEHANA

 • 3027

  COMMUNE RURALE SABOTSY NAMEHANA

 • 3028

COMMUNE RURALE SABOTSY NAMEHANA

 

personnel-operationnel


Actuellement il y à 30 Enseignants subventionnés par la commune et 16 autres enseignants dont le salaire est payé en totalité par la commune.

RAKOTOARINORO Zina Hanitriniaina RAHASINORO Yvonne RAHARISON Faliarisoa Perline RAHANJAMANANA Volasoa
 RAKOTOARINORO Zina Hanitriniaina  RAHASINORO Yvonne  RAHARISON Faliarisoa Perline  RAHANJAMANANA Volasoa
RANDRIANANDRASANA Nadia Sarah VOLOLONIAINA Faramalalatiana
ANDRIAMANANTSAMBAINA Annick  RANDRIANANDRASANA Ndia Sarah VOLOLONIAINA Faramalalatiana  RANOROARISOA Soloniaina
RAZANAMALALA Julida Sylvie ZOANARIVO Narindraniaina Harivelosoa RAHANTAMALALA Voahanginirina
 RAZANAMALALA Julida Sylvie  ZOANARIVO Narindraniaina Harivelosoa RAHANTAMALALA Voahanginirina RASOANANDRASANA Géorgine
RAZAFINDRANAIVO Ravonjisoa Daddy AZAFIMAHATRATRA Andrianarivony Christian RAJAOBELINA Andriamosa RAMAROJAONA Dina Fifaliana
 RAZAFINDRANAIVO Ravonjisoa Daddy  RAZAFIMAHATRATRA Andrianarivony Christian RAJAOBELINA  A. Claude Marie RAMAROJAONA Dina Fifaliana
RABENJARISON Maminirina RASATA RAKOTOVAO Hery Haja RAJAONARIVELO Augustin RAKOTO Jean Marie
 RABENJARISON Maminirina RASATA RAKOTOVAO Hery Haja  RAJAONARIVELO Augustin  RAKOTO Jean Marie
RAKOTOARISON Patrice RANDRIAMANGA Alexis Honoré RAKOTONDRASOA Jean de Dieu
 RAKOTOARISON Patrice  RAKOTOMALALA Joharinirina RANDRIAMANGA A. Honoré  RAKOTONDRASOA Jean de Dieu
RAKOTONIRINA Andrianantenaina RANDRIANARIVELO Zozo Herman RAKOTONDRAIBE Edmond
RAKOTONIRINA Andrianantenaina RANDRIANARIVELO Herman RAKOTONDRAIBE Edmond RAKOTOARIVELO Andriniaina Sylver.
RAMANANJOHARY Jean Maurice RAMANGALAHY Jean Gabin  RAMAROLAHY Alfred
RAMANANJOHARY Jean Maurice  RAMANGALAHY Jean Gabin  RAMAROLAHY Alfred
 RANDRIAMANANTENA Edmond
RANDRIAMANANTENA Edmond  RANDRIANANTOANDRO Prosper
 RANDRIANJAKA Anja Herinirina  RAZAFIMANDIMBY Xavier de Paul  RAVELOMANANTSOA Jean Claude
RANDRIANJAKA Anja Herinirina  RAZAFIMANDIMBY Xavier de Paul  RAVELOMANANTSOA Jean Claude
RAZANAKOTOARISON Hery Haja RANDRENARIVOSON Tiana Harinja Gérmain ANJASOA Jean Jeremie