PAVILLONS eto anivon’ny Commune Sabotsy Namehana

Rehefa netina nankan-kevitra Téo @ Rafitra Ifotony Fikaonan-doha (RIF na ny SLC ) Téo anivony kaominina SABOTSY NAMEHANA Dia nakana fankatoavana Téo anivony Mpanolotsaina kaominaly dia naroso Téo anivony fivoriambe niarahana tamin’ireo mpanofa PAVILLONS ny 13 Décembre 2023.

Dia tapaka ary fa hisy ny fisondrotany hofana Pavillons manomboka ny volana Janoary 2024 ho avy izao.
Nisaotra sy nankasitraka ireo mpampiasa ny Pavillons kaominina ny Ben’ny Tanana rehefa avy nanazava ny momba ny fitantanana ny kaominina .