Nozaraina androany ireo kopian’ny sora-piankohonana

Nozaraina androany ireo kopian’ny sora-piankohonana ho an’ireo zaza sy ankizy latsaky ny 18 taona miisa 250, izay niatrika ny Fitsarana Mitety Vohitra tamin’ny 16 Septambra 2021 lasa teo, tao amin’ny Kianja Herisetra Rafanodina.

Tonga nanolotra izany Atoa ANDRIAMOSA Avotraina, Ben’ny Tanànan’ny Kaominina Sabotsy Namehana, ireo Mpanolotsaina Kaominaly sy ireo mpiara-piasa aminy, notronon’ireo Sefom-pokontany.

Izany no tanteraka dia noho ny fiaraha-miasa misy eo amin’ny Kaominina Sabotsy Namehana sy ny Fitsarana Ambaratonga Voalohany ao Antananarivo miandraikitra ny sora-piankohonana.