Notolorana Bisikileta Ireo Agent Communautaire

NOTOLORANA BISIKILETA IREO AGENT COMMUNAUTAIRE

Fokontany miisa 09 anisan’ny lavitra indrindra no nahazo bisikileta hoan’ireo « AGENT COMMUNAUTAIRE » hahazoany manatanteraka ny andraikiny

Andriamatoa Ben’ny Tanana sy ny Filohan’ny Mpanolontsaina Kaominaly ary ireo mpiara-miasa aminy no nanolotra ny bisikileta hoan’ireo tompon’andraikitra ara-pahasalamana isam-pokontany.

[wowslider id="2"]