Notokanana ny EPP Atsinanantsena

Ny Alarobia 01 Jiona lasa teo no notokanana tamim-pomba ofisialy ny Efitrano fianarana eto amin’ny EPP Atsinanatsena Commune Sabotsy Commune.Sabotsy.Namehana Efitrano miisa roa no notokanana tamin’izay, izay antsoina hoe Sekoly Telma, ity efitrano fianarana ity dia natokana hoan’ireo Mpianatra ao amin’ny Kilasy Katitakely ( Pre scolaire) Marihina fa kaominina miisa 5 (dimy) no nisitraka io tombontsoa io, dia ny Kaominina Sabotsy Namehana, Antananarivo Renivotra, Alasora, Ambohimangakely, ary Ampitatafika. Tonga nanotrona izany ny Delegem-panjakana, misolon-tena ny Lehiben’ny Distrika Antananarivo Avaradrano, ny avy eto anivon’ny Kaominina Sabotsy Namehana, ny solontena avy amin’ny Kaominina Antananarivo renivohitra, solon-tena avy amin’ny Kaominina Ampitatafika Ary ny avy amin’ireo tompon’antoka nahazoana izany foto-drafitr’asa izany, dia ny Groupe AXIAN, ny Fondation Telma, ny KOZAMA, ary ny avy amin’ny Ministeran’ny Fanabeazam-pirenena. Tsy adino ihany koa fa tonga maro ireo mpahazo tombontsoa. Izao no natao, dia mba hitsinjovana ny zanam-bahoaka, ary hampitomboina ny lenta ny fampianarana. « Izay tsy mahay dia ho voam-baka, ary izay tsy mandroso dia mihemotra »
#Telma #groupeaxian #Epp_Atsinanatsena