Norombahin’ny Kaominina Sabotsy Namehana ny laharana faharoa

Ny fiaraha-monim-pirenena sy ny Minsiteran’ny Atitany sy ny Fitsinjaram-pahefana ary ny Msis tatao, miara-miasa amin’ny Fampandrosoana Ifarimbonana sy Anaty Mangarahara an’i Madagasikara (FIA2M), dia nanao fitsirihana ireo Kaominina ao anatin’ny Faritra 4 ( Analamanga, Vakinankaratra, Matsiatra ambony ary Atsimo Andrefana) sy Distrika 10 ary Kaominina 40, mba handrefesana ny fitantanana mangarahara ny fikirakirana ny volam-panjakana sy ny volam-bahoaka
Tamin’izany no nandrombahany Kaominina Sabotsy Namehana ny laharana faharoa, ary nahazoany KITANA 4 amin’ny 5 (4 Etoiles). Midika izany fa mangaraharaha tanteraka ny fikirakirana sy ny fitantanana misy eto anivon’ny Kaominina misy antsika. Androany no natolotra tamim-pomba ofisialy ny taratasy manamarika izany, ary naseho ambahi-bemaso io maraina io.
Velom-pisaorana ny Mpiara-miasa eto anivon’ny Kaominina rehetra tsy ankanavaka ny Ben’ny Tanana Andriamosa AVOTRAINA noho izao ezaka nataon’ny tsirairay izao, satria vokatra azo tsapain-tanana io nahazoana ny laharana faharoa io, ary misaotra ny vahoakan’i Sabotsy Namehana ihany koa nohon’ny fahatokisana
Manatitra ny fisaorana feno hoan’ireo Fiaraha-monim-pirenena ihany koa Ben’ny Tanana, ny Mpanolontsain’ny Tanana eto anivon’ny Kaominina Sabotsy Namehana.