Nohon’ny fahatongavany ASARAMANITRA 2022

Nohon’ny fahatongavany ASARAMANITRA 2022 Dia niarahaba sy nitondra ny teny firariantsoa ho any ireo Solombavambahoakan’ny Madagasikara roa lahy izay voafidy teto @ Distrika AVARADRANO sy ireo solotenany ireo Ray amandreny bé izay nahitana any Bébé PAULINE R. Izay Efa 106 taona sy JEANNETTE R.92 taona ny fiadidiana ny kaominina SABNAM.
Nisy ihany koa fizarana ny aro Vava sy orona mba hiarovana ny valanaretina COVID 19.
«  » »NY FANIRIANA DIA MBA HO TRATRA ANTITRA OTRAN’IZY IREO ISIKA REHETRA ATY AORIANA «  »