Nisy ny fanaovam-beloma ireo mpiasa 3 mirahalahy

Nisy  ny fanaovam-beloma ireo mpiasa 3 mirahalahy izay nahavita be teto anivon’ny Kaominina Sabotsy Namehana, ny Alakamisy 30 Desambra 2016 lasa teo, dia

  • Andriamatoa RAKOTONIRINA Edmond
  • Andriamatoa RAMAHEFASON Harris
  • Andriamatoa ANDRIAMANEHO Rakotomavo

Ho marim-pankasitrahana ny asa vitan’izy ireo dia notolorana “MARIM-PANKASITRAHANA” avy amin’ny Kaominina izy ireo