Navoaka ireo mpianatra KABARY andiany MENDRIKA

Namoaka mpianatra KABARY andiany MENDRIKA miisa 18 lahy sy vavy ny FI.ZA.MA.MI. Teo kaominina SABNAM izay notarihany DADASAMY sy Atoa TOLOTRA Téo Ambany fihainy Ben’ny tanana AVOTRA ANDRIAMOSA.
Nampisalorana ny lamba FI.ZA.MA.MI ny ben’ny tanana sy ny mpianatra vaovao.