Nampitomboina ny fahaiza-manao ananan’ireo Mpiasa eto anivon’ny Kaominina

Ho fanamafisana ny fahaiza-manao ( Renforcement de capacité ) ny mpiasa eto anivon’ny Kaominina SABOTSY NAMEHANA dia nomena fiofanana nadritra ny telo (03) volana izy ireo.
Fiofanana izay miompna indrindra tamin’ny fifehezana ny Teny Frantsay ” Français Professionnel” sy ny hay arakajimirindra ” Informatique Bureautique “.
Izany no natao dia mba hahafahana manatsara ny kalitaon’ny asa sy fanafainganana ny asa taterahina ato amin’ny Kaominina, ary ihany koa entina hanabevoho kokoa ny fahaizamanao ny tsirairay.
Ity FIOFANANA ity no tanteraka, dia vokatry ny fiaraha-miasan’ny Kaominina Sabotsy Namehana sy ny Groupe MASCA ary ny PIFTIC.
Tiana ny manamarika fa 32 mianadahy, miakana izy ireo no nanaraka ity fampiofanana ity, ka notolorana MARIM-PAHAIZA, izay nonaterahina teto amin’ny Lapan’ny TANANA NAMEHANA.
IZAY TSY MAHAY DIA VOAMBAKA…………!!!!!!! ARY IZAY TSY……..!!!!!!