Nahazo fiofanana arak’asa ireo Sembana ao amin’ny A.Pe.Ha.S

Ho fizakantenany ireo olona manana fahasembanana ato anatiny kaominina SABOTSY NAMEHANA dia nomena fiofanana arak’asa nandritra ny roa andro ireo sembana ao @ A.Pe.Ha.S noho ny fiara-miasa teo @ tetikasa MIHARY sy ny CBM ary SALFA, ka nanolorana ny fanamarinana fandraisana anjara sy fiataovana entina miasa mba tsy ho enta-mavesatra eo @ fiaraha-monina izy ireo.
Isaoarana manokana ny Dokotera ANDRIANAINARIVELO Mahadrimanana sy ny mpiara-miasa aminy ary nisaotra sy nankasitraka ny hitohizany fiaraha-miasa Ben’ny tanana SABNAM.