Nahazo Chef Sisco vaovao ny Distrika Avaradrano

Anio, Alatsinainy faha 5 Aprily, 2022 no noraisin’Andriamatoa Ben’ny tananan’i Commune Sabotsy Namehana ny CHEF CISCO vaovao hiasa eto anivon’ny DISTRICT ANTANANARIVO AVARADRANO, Andriamatoa RATSIMANDRESY Aina Nambinintsoa, ary Ireo Chef ZAP hiara-hiasa aminy.
Inoana fa hitondra ainga vao amin’ny fanabezana ny fahatongan’ity Chef Cisco vaovao ity.
Izahay eto amin’ny fiadidin’ny tanana, dia maniry koa raha maniry ny hahefany be amin’ny asa izay nampandraiketana azy.