Mpiadina katitakely miisa 1270 no niatrika fanadinana CEPE

CEPE 2022
Mpiadina katitakely miisa 1270 no niatrika fanadinana CEPE teto amin’ny Kaominina Sabotsy Namehana, izay misy toeram-panadinana miisa 02, dia ny Centre MASCA sy ny CentreCEG Sabotsy Namehana, 18 tamin’ireo mpiadina ireo ihany no tsy tonga, raha tonga avokoa ny ambiny.
Nizotra tam-pilaminana, ary tontosa an-tsakany sy an-davany ny fanadinana raha nanontaniana ny Tale iray misahna ny ivom-panadinana.
Nolazain’ireto ankizy niatrika izany fanadinana izany fa ny taranja Kajy no tena nanano sarotra, kanefa ambony ny fanantenan’izy ireo.
Ankilany, tonga marobe ireo ray aman-dreny nanatitra sy nitsena ny zanany avy niatrika ity fanadinam-panjakana ity.
Mirary soa e!!