MARO NO AFAM-PANADINANA BEPC
—–
Teto amin’ny Kaominina Sabotsy, toeram-panadinana miisa roa no nanaovana ny Fanadinam-panjakana BEPC
Nahitana mpiadina miisa : 1803 mianadahy, ka ny 960 tamin’ireo no afaka soa aman-tsara, izay manome ny Salan’isa 54,42 %.
Marihina fa niakatra ity vokatra ity raha mitaha tamin’ny taon-dasa.
Toerana miisa Telo no azo hijerena ny vokam-panadinana, dia eto amin’ny Kaominina Sabotsy Namehana, sy eny amin’ny Lisea ANDRIANAMPOINIMERINA, Sabotsy Namehana, ary ao amin’ny CEG Sabotsy Namehana
Miarahaba manokana an’ireo izay nahomby, ary mankahery an’ireo tsy nambinina ihany koa!! mila miezaka kely dia tafa !!!