KOPIA FAOBE 2021

Mba ho fitsinjovana ireo zanaky ny Kaominina tsy manana kopia nahaterahana, dia notanterahana androany 16 Septambra 2021 tao amin’ny Kianja Herisetra Rafanodina ny Fitsarana Mitety Vohitra ho an’ireo zaza miisa 245.

Tonga nidina nanantanteraka izany tety an-toerana ny Mpitsara sy ny Mpiraki-draharaha eo anivon’ny  Fitsarana Ambaratonga Voalohany ao Antananarivo, izay notronon’ny Ben’ny Tanàna sy ny mpiara-miasa aminy ary ireo Mpanolotsaina Kaominaly izay notarihan’ny Filohany