Indice Transparence Budgetaire

Ny Talata 31 May 2022 lasa teo, tao amin’ny efitra malalakin’ny Espace Anjaratiavina Tsarafara no notanterahina ny fifampizarana traikefa amin’ny Faritra efatra dia ny Faritra Vakinankaratra, atsimoandrefana, Analamanga, ary matsiatra ambony, mahakasika ny fitantanana ara-bola ny Kaominina.(Indice Transparence Budgetaire)