Fizarana Masomboly sy Zezika ary Fitaovana

Ramatoa SG Minisitera ny Fambolena sy ny Fiompiana ary ny JICA ho fanantaterahina ny Velirano 9 mahakasika ny fambolem-bary Dia nisy fizarana masomboly sy Zezika Ary fitaovana sy fampisehoana fitaovana etina manetsa natao teo @ kaominina SABNAM.