Fisoratam-panambadiana Faobe

Na eo aza ny hamehana aram-pahasalamana dia mitohy ny hatrany ny asa sosialy iandraiketan’ny Kaominina Sabotsy Namehana.
Anio, 20 May 2021, dia tokan-trano maromaro no nisitraka ny « Fampisoratana Faobe ». Asa sosialy izay niarahana tamin’ny FJKM RASALAMA MARTIORA – MANARINTSOA NAMEHANA

Nanatanteraka izany ny Ben’ny Tanana ANDRIAMOSA Avotraina, sy ireo Mpiara-miasa aminy.
Nandritra ny fanatanterahana ity hetsika « Fisoratam-panambadiana Faobe » ity, dia notandrovana toy anakandriamaso hatrany ny
fitsipika rehetra mifehy ny hamehana ara-pahasalamana.

Dia mirary tokan-trano sambatra hoan’ny Mpivady rehetra ny Kaominina