FILAZANA SY FAMPAHAFANTARANA!

Ny kaominina SABNAM dia mampahafatatra antsika rehetra fa nisy tetikasa fametrahahana JIRO ANDALAMBE vaovao izay mahatratra 20 isa ka napetraka @ lalana mankany AMBATOFOTSY mba hiadiavantsika @ tsy fandriam-pahalemana.