Fijerena ifotony ny tsena vaovao

Fijerena ifotony ny tsena vaovao eto amin’ny Kaominina Sabotsy Namehana
niarahana tamin’ny mpamatsy vola, sy ny sy mpanara-maso ny fizotry ny asa