FIJERENA IFOTONY NY TOBY FAMATSIANDRANO

Io maraina io no nanao fitsidihana ny Toby Fanadiovana sy Fanampariahana Rano izay sahanin’ny Orin’asa JIRAMA etsy Ambohimpanja – Ilafy, Andriamatoa ANDRIAMOSA Avotraina, Ben’ny Tanana nyCommune Sabotsy Namehana
.
Tamin’izany no nahalalana fa afaka manamparitaka rano mahatratra 100m3 isan’ora, ary mandeha tsy mijanona 24ora ao anatin’ny herin’andro ity Toby Fanadiovana sy Fanampariahana Rano izay sahanin’ny Orin’asa JIRAMA ity, izany no fantatra dia araka ny filazan’Andriamatoa RANDRIANARISON Iandry, (Formateur ODIS), nohatitraterin’io Tompon’andraikitra io hatrany fa tokony tsy hanaovana maloto, na hanasana lamba ny Renirano IMAMBA satria io hanovozana ny rano izay zaraina amin-tsika isam-baravana.
Ho tapitra hatreo izany ny nofy ratsy amin’ny tsy fahampian-drano ity amin-tsika.
*** Ny halavin’ny tanana tokoa dia tsy hahasakana ny rano tsy ho any Sabotsy e!!