Festival des Arts Martaux

📌 Anisany nanamarika ny famaranana ny taona 2023 lasa teo, teto amin’ny Kaominina Sabotsy Namehana ny fisian’ny hetsika nokarakarain’ireo Mpiangaly ny Hay Ady eto anivon’ny Kaominina.
📌 Ka ny faha 31 Desambra 2023 no notanterahina ilay hetsika goavana nantsoina hoe « Festival des Arts Martaux »
📌 Kazarana Hay ady maro no nandray anjara tamin’izay, Aikido, Karate, Kung Fu Wisa, Kung Fu Wushu, Taekwondo, Box Francaise savate, Lutte, MMA, sy ny maro tsy voatanisa.
📌 Nampitolagaga ny mpitazana arak any fiteny mahazatra ny fahakingana, fihetsika mirindra, ary indrindra fa ny fahamatorana nanan’ireto Mpanao Hay ady ireto.
Manasa anao hianoka an-tsary izany hetsika izany.
📌 Voaporofo teto, fa hay tsy ny filalaovana Baolina kitra ihany no mampiavaka ny tanora ety Sabotsy Namehana fa misy ihany koa itony fanatanjahan-tena miaro fiarovan-tena itony.
Velom-pisaorana ny Ben’ny Tanana ireto Mpikatroka hay ady ireto, nohon’ny fijereny azy ireo manokana indrindra manoloana ireo tan-tsoraka sy fanampiana isan-karany.
📌 Fa ankoatr’izay, dia maniry koa raha maniry ireo Mpanankato, Mpihira, sy Mpanao sora-dihy ety an-tanana mba hanokanana sehatra tahaka izao.