Fanolorana mari-pahaizana ho anireo vehivavy 25

Fanolorana mari-pahaizana ho anireo vehivavy 25 mpikambana ao @ fikambanana AVOTRAINA izay nahavita fianarana momba ny ZAITRA tao @ CFPF Antsofinondry ka nanolorany ONG DIRECT AID fitaovana maro samy hafa mba ho entin’ izy ireo miatrika ny fiainany izay ao anatiny fanatanterahina ny velirano faha 6.