• 3023

  COMMUNE RURALE SABOTSY NAMEHANA

 • 3024

  COMMUNE RURALE SABOTSY NAMEHANA

 • 3025

  COMMUNE RURALE SABOTSY NAMEHANA

 • 3027

  COMMUNE RURALE SABOTSY NAMEHANA

 • 3028

Fankalazana ny faha 40 taona ny Assurance Aro

Matotra ny fiaraha-miasa misy eo amin’ny « Commune Sabotsy Namehana » sy ny tranom-piantohana ARO,  noho izany dia nosafidian’izy ireo manokana ny Kaominina hanatanterahana ny hetsika ara-tsosialy ho fankalazana ny tsingerin-taona faha 40 taona, izany dia ho tanterahina ao amin’ny « Maison de Charité Padré Pio » ao Antsofinondry ny Alakamisy 26 volana Novambra 2015 ho avy izao.

Manao tantsoroka amin’izany hetsika izany ihany koa ny Fikambanam-behivavy AVOTRAINA ,

Hetsika maro no entina hankalazana izany:

 • Fizarana « Kit Scolaire » mpianatra sembana izay karakarain’ny « Maison de Charité Padré Pio »
 • Fanomezana fanampiana hoan’ireo marefo arampivelomana ao anatin’ny fokontany 17 izay eto amin’ny Kaominina