Fankalazana ny andron’ny Vehivavy maneran-tany

Nandray anjara tamin’ny Diabe ho marikin’ny fankalazana ny andron’ny Vehivavy maneran-tany, niaraka tamin’ny vadin’ny Filoham-pirenena Voahangy RAJAONARIMAMPIANINA ny vehivevy avy aty amin’ny Kaominina Sabotsy Namehana, izay notarihin-dRamatoa vadin’ny Ben’ny Tanana Sabotsy Namehana, Ramatoa Kasaina ANDRIAMOSA
 
Nanotrona azy tamin’izany ireo vehivavy mpiasan’ny Kaominina Sabotsy Namehana, ny solon-tenan’ireo Mpianatra, ary ny fikambana samy hafa, toy ny Association Avotraina, sns …