Fampiofanana ireo tantsaha 45 mianadahy

Fampiofanana ireo tantsaha 45 mianadahy mpamboly VARY ato @ lemaky Namehana nadritra ny 3 andro niarahana t@ JICA,FORMAPROD Ary ny Minisitera ny Fambolena ka nahazahoana Zezika urée sy masomboly vary X265 mba hanatsarana ny farimpiainany izy ireo araka ny nambarany Ben’ny Tanana AVOTRA ANDRIAMOSA Izay nisaotra sy nakasitraka ny Minisitera, mba ho tratra ny tanjona @ fahavitantena ara- tsakafo
eto Madagascar.