Famelabelarana ny atao hoe FAHAKETRAHANA ARAN-TSAINA, SY NY FAHAKIVIANA?

FANENTANANA SY FAMPAHAFANTARANA MAHAKASIKA NY FAHAKIVIANA SY FAHAKETRAHANA ARANTSAINA HOAN’NY OLONA TRAMPAHASEMBANANA SY NY FIANAKAVIANY

Ny Alakamisy 07 Desambra 2023 lasa teo dia nisy ny fanentanana sy fampahafantarana mahakasika ny fahakiviana sy fahaketrahana arantsaina hoan’ny olona trampahasembanana sy ny fianakaviany izay nokarakarain’ny CBM, ny ONG MERCI ary PSY-KOZY Madagascar, tao amin’ny efitranon’ny Commune Sabotsy Namehana.

Olona manana fahasembanana 100 no niatrika an’ity atrik’asa ity, nomban’ny akohonanay avy,  tamin’izany no namelabelarana ny atao hoe FAHAKETRAHANA ARAN-TSAINA, SY NY FAHAKIVIANA? sy fisorohana an’izany ary ny fandraisana an-tanana ny olona tratran’ity olana ity.

Andaniny kosa, dia nisy ny toromarika nomena hoan’ireo olona trampahasembanana  hahafahana mandray an-tanana azy ireo.

Fa nifanindry an-dalana tamin’ity andro ity ihany koa ny fandraisana ny fanisana ireo Zaza tratran’ny fahasembanana eto anivon’ny Kaominina Sabotsy Namehana

Tiana hatrany ny manamarika fa nanao tan-tsoroka tamin’izao hetsika izao ny Kaominina Sabotsy Namehana