FAMARANANA NY TAOM-PIASANA 31 DESEMBRA 2021.

Nanafana ny lanonana i FAMENO  » LA VOIX D’OR 2021  » dia nisy ny fizarana marim-pakasitrahana sy lelavola ho any ireo mpianatra mendrika t@ fanadinam-panjakana 2021 izay mianatra sy monina eto @ kaominina SABNAM, ka nisy ihany ko ny fampianarana ny KABARY sy ny teny FRANTSAY ary ny INFORMATIQUE nomena ireo 19 mianadahy mandritra ny 6 volana ka ny kaominina no miantoka @ fampianarana ireo mpianatra ireo.
Niaraka t@ izany AFOMANGA sy ny BAL POPULAIRE netina nitsenana ny taona vaovao 2022 na dia avy aza ny orana tao @ kianja HERISETRA RAFANODINA.