FAKANA FISOTROAN-DRONONO

Manomboka anio 10 Desambra 2020 ka tsy hifarana raha tsy ny 16 Desambra 2020 no fizarana ny fisotroan-dronono ny volana Desambara 2020 hoan’ireo zokiolona eto Sabotsy Namehana.
 
Izao no natao dia mba hialana amin’ny fahasahiranan’ireo Zokiolona mivezivezy miakatra any andrenivohitra, ary ho fanampiana azy ireo ihany koa.
 
Nilamina sy nirindra araka ny niheverana azy ny fakana izany fisotroan-dronono izany .