CEPE 2018 | VONONA HIATRIKA NY CEPE NY ZAP SABOTSY NAMEHANA

Nirohotra nijery efitrano hanaovana sy hiantrehana ny fanadinana  CEPE 2018 ireo katitakely, ny sasany nomban’ny Ray amanan-dreniny avy.

Tsampa sy hita fa efa vonona hiatrika ity Diplaoma ho raisina voalohany ity  avokoa izy ireo.

Araka ny filazan’izy dia ny taranja LAZAOLANA “Probleme” no misy hatahoran’izy ireo kely.

Mirary fahombiazana feno ho azy ireo ny fiadidian’ny Tanana eto Sabotsy Namehana