CEPE 2018 | VONONA HIATRIKA NY CEPE NY ZAP SABOTSY NAMEHANA

Nirohotra nijery efitrano hanaovana sy hiantrehana ny fanadinana  CEPE 2018 ireo katitakely, ny sasany nomban’ny Ray amanan-dreniny avy.

Tsampa sy hita fa efa vonona hiatrika ity Diplaoma ho raisina voalohany ity  avokoa izy ireo.

Araka ny filazan’izy dia ny taranja LAZAOLANA « Probleme » no misy hatahoran’izy ireo kely.

Mirary fahombiazana feno ho azy ireo ny fiadidian’ny Tanana eto Sabotsy Namehana