Jereo ny tohiny

Rafitra Ifotony Fikaonan-doha

Araka ny Didim-panjakana laharana faha- 2015-957 tamin’ny 16 Jona 2015 mikasika ny Rafitra Ifotony Fikaonan-doha eny anivon’ny Vondromboakam-Paritra Itsinjaram-pahefana Dia notanterahana androany ny famoriana ireo mpikambana ao anatin’ny Rafitra Ifotony Fikaonan-doha na Structure Locale de Concertation ato anatin’ny Kaominina Sabotsy Namehana, izay misy mpikambana 109 Tsara ho fantatsika fa ny Rafitra Ifotony Fikaonan-doha dia sehatra […]

Jereo ny tohiny

KOPIA FAOBE 2021

Mba ho fitsinjovana ireo zanaky ny Kaominina tsy manana kopia nahaterahana, dia notanterahana androany 16 Septambra 2021 tao amin’ny Kianja Herisetra Rafanodina ny Fitsarana Mitety Vohitra ho an’ireo zaza miisa 245. Tonga nidina nanantanteraka izany tety an-toerana ny Mpitsara sy ny Mpiraki-draharaha eo anivon’ny  Fitsarana Ambaratonga Voalohany ao Antananarivo, izay notronon’ny Ben’ny Tanàna sy ny […]

Jereo ny tohiny

Fanolorana foto-drafit’asa mafo lafy

Ho fanatanterahana ny VELIRANON’ny FILOHAM-PIRENENA ho  fampandrosoana maharitra sy mirindra ho lovainjafy, dia nisy ny fanolorana tamin’ny fomba ofisialy ny lalankely PHASE-III tao anatin’ny KAOMININA SABOTSY NAMEHANA izay Fokontany 7 no nahazo tombontsoa dia Andidiana, Ambohibary, Manarintsoa, Namehana, Antsofinondry, Antsahatsiresy, Beravina ; izay fiaraha-miasa tamin’ny fitondram-panjakana FRANTSAY sy ny fitondram-panjakana MALAGASY. Nisy ihany koa ny zavabita […]

Jereo ny tohiny

Fanaovan-tsona ny fifanarahana ny amin’ny Fampandrosoana Lovainjafy

Androany, tao amin’ny amin’ny Le Pavé Antaninarenina, no notanterahina ny Fifanaraham-piaraha-miasa eo anivon’ny #Fia2M sy ny #MSIS_TATAO, ary ny Commune Sabotsy Namehana. Tonga nanatanteraka io fifanaovan-tsonia io ny Ben’ny Tanana, Andriamatoa ANDRIAMOSA Avotraina, ary tamin’izany no nandraisana ny taratasy FIFANARAHANA ny amin’ny Fampandrosoana Lovainjafy ka hisy fifampidinihana marolafy amin’ny fangaharaharana sy ny fahaiza-mitantana ny teti-bolam-panjakana […]

Jereo ny tohiny

FIJERENA IFOTONY NY TOBY FAMATSIANDRANO

Io maraina io no nanao fitsidihana ny Toby Fanadiovana sy Fanampariahana Rano izay sahanin’ny Orin’asa JIRAMA etsy Ambohimpanja – Ilafy, Andriamatoa ANDRIAMOSA Avotraina, Ben’ny Tanana nyCommune Sabotsy Namehana . Tamin’izany no nahalalana fa afaka manamparitaka rano mahatratra 100m3 isan’ora, ary mandeha tsy mijanona 24ora ao anatin’ny herin’andro ity Toby Fanadiovana sy Fanampariahana Rano izay sahanin’ny […]

Jereo ny tohiny

NAVOAKA TAMIM-POMBA OFISIALY IREO QUARTIER MOBILE

Tontosa ny Zoma 30 Aprily 2021 tao amin’ny Tobin’ny Polisim-pirenena  Sabotsy Namehana, ny lanonana famoahana tamin’ny fomba ofisialy ireo Quartier Mobile miisa 27 mandrafitra ny Fokontany 17 ato anatin’ny Kaominina Sabotsy Namehana, rehefa avy nanaraka fiofanana nandritry ny telo (03) andro. Ny avy ao amin’ny polisim-pirenena izay notarihan’Atoa RANAIVOMAHALEO Fenohajasoa, Commissaire Central Antananarivo Avaradrano no […]