Jereo ny tohiny

Indice Transparence Budgetaire

Ny Talata 31 May 2022 lasa teo, tao amin’ny efitra malalakin’ny Espace Anjaratiavina Tsarafara no notanterahina ny fifampizarana traikefa amin’ny Faritra efatra dia ny Faritra Vakinankaratra, atsimoandrefana, Analamanga, ary matsiatra ambony, mahakasika ny fitantanana ara-bola ny Kaominina.(Indice Transparence Budgetaire)

Jereo ny tohiny

08 Martsa : Andron’ny vehivavy

Amin’izao andro maneran-tany natokana hoan’ny Vehivavy izao, dia manolotra ny fiarabana sy firariantsoa hoan-tsika vehivavy rehetra tsy ankanavaka manerana ny nosy, ary indrindra fa isika vehivavy eto anivon’ny Kaominina Sabotsy Namehana. Mirary raha mirary mba ho vehivavy mendrika ny toerana sy ny sehatra misy antsika tsirairay avy, ary ho tena fitaratra amin’izay hatao,b ka ho […]

Jereo ny tohiny

Fifaninana Baolina Kitra isampokontany, karakarain’ny Ben’ny Tanana.

Fifaninana Baolina Kitra isampokontany, karakarain’ny Ben’ny Tanana. —- Hatomboka ny ALahady 06 Martsa 2022 ho avy izao ny Lalaon’ny Baolina kitra izao lalaovin’ny olona 11 (Foot à 11) izay hatao amin’nny Kianja Herisetra RAFANODINA. Mandray anjara amin’izany avokoa ny Fokontany 17, izay mandrafitra ny Kaominina Sabotsy Namehana. Ny Zanaky ny Kaomina Sabnam irery ihany no […]

Jereo ny tohiny

Norombahin’ny Kaominina Sabotsy Namehana ny laharana faharoa

Ny fiaraha-monim-pirenena sy ny Minsiteran’ny Atitany sy ny Fitsinjaram-pahefana ary ny Msis tatao, miara-miasa amin’ny Fampandrosoana Ifarimbonana sy Anaty Mangarahara an’i Madagasikara (FIA2M), dia nanao fitsirihana ireo Kaominina ao anatin’ny Faritra 4 ( Analamanga, Vakinankaratra, Matsiatra ambony ary Atsimo Andrefana) sy Distrika 10 ary Kaominina 40, mba handrefesana ny fitantanana mangarahara ny fikirakirana ny volam-panjakana […]

Jereo ny tohiny

Nozaraina androany ireo kopian’ny sora-piankohonana

Nozaraina androany ireo kopian’ny sora-piankohonana ho an’ireo zaza sy ankizy latsaky ny 18 taona miisa 250, izay niatrika ny Fitsarana Mitety Vohitra tamin’ny 16 Septambra 2021 lasa teo, tao amin’ny Kianja Herisetra Rafanodina. Tonga nanolotra izany Atoa ANDRIAMOSA Avotraina, Ben’ny Tanànan’ny Kaominina Sabotsy Namehana, ireo Mpanolotsaina Kaominaly sy ireo mpiara-piasa aminy, notronon’ireo Sefom-pokontany. Izany no […]

Jereo ny tohiny

BUS SCOLAIRE

Hanomboka ny Alatsinainy 13 Septambra 2021 ho avy izao, dia hiasa ny BUS SCOLAIRE eto amin’ny Kaominina misy antsika. 06Lalana andalovan’ny Bus scolaire Maraina : Ora fiaingana 6: 00 : Miainga eto Commune Sabotsy Namehana mankany Ambatofotsy, tonga any Ambatofotsy amin’ny 6:30mn Miainga eo Ambatofotsy miverina Namehana amin’ny 7:00 Miala Namehana miverina mankaty amin’ny Kaominina […]

Jereo ny tohiny

BUS SCOLAIRE eto amin’ny Kaominina

Hanomboka ny Alatsinainy 13 Septambra 2021 ho avy izao, dia hiasa ny BUS SCOLAIRE eto amin’ny Kaominina misy antsika. 06Lalana andalovan’ny Bus scolaire Maraina : Ora fiaingana 6: 00 : Miainga eto Commune Sabotsy Namehana mankany Ambatofotsy, tonga any Ambatofotsy amin’ny 6:30mn Miainga eo Ambatofotsy miverina Namehana amin’ny 7:00 Miala Namehana miverina mankaty amin’ny Kaominina […]