Jereo ny tohiny

Norombahin’ny Kaominina Sabotsy Namehana ny laharana faharoa

Ny fiaraha-monim-pirenena sy ny Minsiteran’ny Atitany sy ny Fitsinjaram-pahefana ary ny Msis tatao, miara-miasa amin’ny Fampandrosoana Ifarimbonana sy Anaty Mangarahara an’i Madagasikara (FIA2M), dia nanao fitsirihana ireo Kaominina ao anatin’ny Faritra 4 ( Analamanga, Vakinankaratra, Matsiatra ambony ary Atsimo Andrefana) sy Distrika 10 ary Kaominina 40, mba handrefesana ny fitantanana mangarahara ny fikirakirana ny volam-panjakana […]

Jereo ny tohiny

Nozaraina androany ireo kopian’ny sora-piankohonana

Nozaraina androany ireo kopian’ny sora-piankohonana ho an’ireo zaza sy ankizy latsaky ny 18 taona miisa 250, izay niatrika ny Fitsarana Mitety Vohitra tamin’ny 16 Septambra 2021 lasa teo, tao amin’ny Kianja Herisetra Rafanodina. Tonga nanolotra izany Atoa ANDRIAMOSA Avotraina, Ben’ny Tanànan’ny Kaominina Sabotsy Namehana, ireo Mpanolotsaina Kaominaly sy ireo mpiara-piasa aminy, notronon’ireo Sefom-pokontany. Izany no […]

Jereo ny tohiny

BUS SCOLAIRE

Hanomboka ny Alatsinainy 13 Septambra 2021 ho avy izao, dia hiasa ny BUS SCOLAIRE eto amin’ny Kaominina misy antsika. 06Lalana andalovan’ny Bus scolaire Maraina : Ora fiaingana 6: 00 : Miainga eto Commune Sabotsy Namehana mankany Ambatofotsy, tonga any Ambatofotsy amin’ny 6:30mn Miainga eo Ambatofotsy miverina Namehana amin’ny 7:00 Miala Namehana miverina mankaty amin’ny Kaominina […]

Jereo ny tohiny

BUS SCOLAIRE eto amin’ny Kaominina

Hanomboka ny Alatsinainy 13 Septambra 2021 ho avy izao, dia hiasa ny BUS SCOLAIRE eto amin’ny Kaominina misy antsika. 06Lalana andalovan’ny Bus scolaire Maraina : Ora fiaingana 6: 00 : Miainga eto Commune Sabotsy Namehana mankany Ambatofotsy, tonga any Ambatofotsy amin’ny 6:30mn Miainga eo Ambatofotsy miverina Namehana amin’ny 7:00 Miala Namehana miverina mankaty amin’ny Kaominina […]

Jereo ny tohiny

Fizarana  » KITS SCOLAIRES « 

Fizarana  » KITS SCOLAIRES  » ho any ankizy 400 eto @ kaominina SABNAM hanala fanadinana CEPE sy 6ème ho fanohanana sy fampirisihana ny zanaky ny kaominina . Fanampina avy @ Fanjakana foibe sy ny kaominina SABNAM.  » IZAY TSY MAHAY DIA VOAMBAKA «  Nilaza ihany koa ny Ben’ny tanana fa averina ny fifaninanana ho any […]

Jereo ny tohiny

Nampitomboina ny fahaiza-manao ananan’ireo Mpiasa eto anivon’ny Kaominina

Ho fanamafisana ny fahaiza-manao ( Renforcement de capacité ) ny mpiasa eto anivon’ny Kaominina SABOTSY NAMEHANA dia nomena fiofanana nadritra ny telo (03) volana izy ireo. Fiofanana izay miompna indrindra tamin’ny fifehezana ny Teny Frantsay  » Français Professionnel » sy ny hay arakajimirindra  » Informatique Bureautique « . Izany no natao dia mba hahafahana manatsara ny kalitaon’ny […]

Jereo ny tohiny

CFP Antsofonondry, Sabotsy Namehana

Noho ny fiaraha miasa misy eo amin’ny Ministeran’ny Fampianarana Teknika sy ny Fampiofanana arak’Asa sy ny Kaominina Sabotsy Namehana ary ny Centre de Formation Professionnelle pour les Femmes ao Antsofinondry, dia nisy ny fizarana mari-pahaizana momba ny fiofanana “Patisserie et Viennoiserie”, ho an’ireo tovovavy sy zatovolahy ary renim-pianakaviana miisa 68 eto amin’ny Kaominina Sabotsy Namehana […]