Caisse Mobile

Nidina ifotony nijery ny fanokafana ny « Caisse Mobile » eto Sabotsy Namehana ireo Delegasiona eo anivon’ny Tahirimbolam-panjakana izay tarihin’Andriamatoa « Directeur de Comptabilité Publique » notronon’Andriamatoa « Payeur Général d’Antananarivo » sy ny « Chef de Service de la Gestion des Ressources »
Tonga nandray azy ireo tety an-toera Andriamatoa Ben’ny Tanana Commune Sabotsy sy ny Percepteur Principal d’Avaradrano Andriamatoa RAKOTONIAINA Mbolatiana