Jereo ny tohiny

Fanolorana foto-drafit’asa mafo lafy

Ho fanatanterahana ny VELIRANON’ny FILOHAM-PIRENENA ho  fampandrosoana maharitra sy mirindra ho lovainjafy, dia nisy ny fanolorana tamin’ny fomba ofisialy ny lalankely PHASE-III tao anatin’ny KAOMININA SABOTSY NAMEHANA izay Fokontany 7 no nahazo tombontsoa dia Andidiana, Ambohibary, Manarintsoa, Namehana, Antsofinondry, Antsahatsiresy, Beravina ; izay fiaraha-miasa tamin’ny fitondram-panjakana FRANTSAY sy ny fitondram-panjakana MALAGASY. Nisy ihany koa ny zavabita […]

Jereo ny tohiny

Fanaovan-tsona ny fifanarahana ny amin’ny Fampandrosoana Lovainjafy

Androany, tao amin’ny amin’ny Le Pavé Antaninarenina, no notanterahina ny Fifanaraham-piaraha-miasa eo anivon’ny #Fia2M sy ny #MSIS_TATAO, ary ny Commune Sabotsy Namehana. Tonga nanatanteraka io fifanaovan-tsonia io ny Ben’ny Tanana, Andriamatoa ANDRIAMOSA Avotraina, ary tamin’izany no nandraisana ny taratasy FIFANARAHANA ny amin’ny Fampandrosoana Lovainjafy ka hisy fifampidinihana marolafy amin’ny fangaharaharana sy ny fahaiza-mitantana ny teti-bolam-panjakana […]

Jereo ny tohiny

Fizarana ” KITS SCOLAIRES “

Fizarana ” KITS SCOLAIRES ” ho any ankizy 400 eto @ kaominina SABNAM hanala fanadinana CEPE sy 6ème ho fanohanana sy fampirisihana ny zanaky ny kaominina . Fanampina avy @ Fanjakana foibe sy ny kaominina SABNAM. ” IZAY TSY MAHAY DIA VOAMBAKA “ Nilaza ihany koa ny Ben’ny tanana fa averina ny fifaninanana ho any […]

Jereo ny tohiny

Nampitomboina ny fahaiza-manao ananan’ireo Mpiasa eto anivon’ny Kaominina

Ho fanamafisana ny fahaiza-manao ( Renforcement de capacité ) ny mpiasa eto anivon’ny Kaominina SABOTSY NAMEHANA dia nomena fiofanana nadritra ny telo (03) volana izy ireo. Fiofanana izay miompna indrindra tamin’ny fifehezana ny Teny Frantsay ” Français Professionnel” sy ny hay arakajimirindra ” Informatique Bureautique “. Izany no natao dia mba hahafahana manatsara ny kalitaon’ny […]

Jereo ny tohiny

CFP Antsofonondry, Sabotsy Namehana

Noho ny fiaraha miasa misy eo amin’ny Ministeran’ny Fampianarana Teknika sy ny Fampiofanana arak’Asa sy ny Kaominina Sabotsy Namehana ary ny Centre de Formation Professionnelle pour les Femmes ao Antsofinondry, dia nisy ny fizarana mari-pahaizana momba ny fiofanana “Patisserie et Viennoiserie”, ho an’ireo tovovavy sy zatovolahy ary renim-pianakaviana miisa 68 eto amin’ny Kaominina Sabotsy Namehana […]

Jereo ny tohiny

Fisoratam-panambadiana Faobe

Na eo aza ny hamehana aram-pahasalamana dia mitohy ny hatrany ny asa sosialy iandraiketan’ny Kaominina Sabotsy Namehana. Anio, 20 May 2021, dia tokan-trano maromaro no nisitraka ny “Fampisoratana Faobe”. Asa sosialy izay niarahana tamin’ny FJKM RASALAMA MARTIORA – MANARINTSOA NAMEHANA Nanatanteraka izany ny Ben’ny Tanana ANDRIAMOSA Avotraina, sy ireo Mpiara-miasa aminy. Nandritra ny fanatanterahana ity […]

Jereo ny tohiny

FIJERENA IFOTONY NY TOBY FAMATSIANDRANO

Io maraina io no nanao fitsidihana ny Toby Fanadiovana sy Fanampariahana Rano izay sahanin’ny Orin’asa JIRAMA etsy Ambohimpanja – Ilafy, Andriamatoa ANDRIAMOSA Avotraina, Ben’ny Tanana nyCommune Sabotsy Namehana . Tamin’izany no nahalalana fa afaka manamparitaka rano mahatratra 100m3 isan’ora, ary mandeha tsy mijanona 24ora ao anatin’ny herin’andro ity Toby Fanadiovana sy Fanampariahana Rano izay sahanin’ny […]