• 2800

    COMMUNE SABOTSY NAMEHANA

COMMUNE RURALE SABOTSY NAMEHANA

 

FAKANA BILLETIN DE NAISSANCE

  • Tsy maintsy fenoina ny faritra ahitana kitana (*)
  • Any an-toerana ihany no azonao hanefana ny sarany
  • Any an-toerana ihany koa no toerana azonao hakana ilay « Billetin de Naissance »
  • Izao no natao, dia mba ialana amin’ny fiandrasanao ela, sy tsy hisian’ny filaharam-be

 

La commune

Billetin de Naissance
Nom
Prénom
Date de Naissance
Pere
Mere
Adiresy
Adiresy
Lot.110 B 158
Fokontany
Région
Commune
Code Postal
Firenena
Antony ilaina ny "Billetin de Naissance" *
Ny daty hakanao an'ity Billetin de Naissance ity, tsy azo hatao andro tsy fiasana
Ny Ora tokony hakanao azy, marihina fa mety hiandry fotoana kely ianao, aorian'io ora voalazanao io, tsy azo hatao amin'ny andro sy ora tsy fiasana