BEPC 2022

Mpiadina miisa 9132 no voasoratra anarana hiatrika ny fanadinana BEPCeto amin’ny Distrika Avaaradrano, miparitaka ao anatin’ny toeram-panadinana miisa 30.

Ny 1015 amin’ireo dia Mpiadina eto anivon’ny Kaominina Sabotsy Namehana, ny 11 tamin’ireo mpiadiana sto Sabotsy Namehana ireo ihany no tsy tonga niatrika ny fanadinana. Marihina fa toeram-panadinana miisa roa npo hita eto Sabotsy Namehana, dia ny ao amin’ny CEG Sabotsty Namehana, sy ao amin’ny MASCA.

Namarika ny Mpiandraikitra fa tsy nahitana olana ny fiantrehan’ireo Zatovo niatrika ity fanadinam-panjakana ity, fa dia nizotra antsakany sy andavany.

Manoloana ny tsaho miely mahakasika ny « fuite de sujet », dia nanao fanamariana manokana ny lehiben’ny CISCO Antananarivo Avaradrano fa tsy nisy velively io trangan-javatra io.

Velom-panantenana ireo mpiadina ny hahomby na dia misy ahiahy kely aza amin’ny resaka fahasarotana teo amin’ny “Mathematique”