Batsirai : nihena ny heriny, tsy miova ny lalany

Any amin’ny 683 km Atsinanan’i Ambila Lemaitso ilay rivodoza Batsiray tamin’ny 9 ora teo. Nahitana fihenana ny heriny satria 165 km/ora ny rivotra entiny ary 235 km/ora ny tafiotra (raha195 km/ora sy 275 km/ora izany tamin’ny 8 ora sy sasany teo).
Mbola manohy ny diany manantona an’i Madagasikara hatrany ilay rivodoza (8km/ora ny hafangainam-pandehany) ary vinavinaina ny hiditra eo anelanelan’iVatomandry sy Manakara hatrany izy ny sabotsy maraina hoavy izao
Toy izao manaraka izao ny fizana loza ho an’ireo faritra sy distrika:
-Loza manambana (loko mavo) : Atsinanana, Vatovavy, Fitovinany, Atsimo Atsinanana, Mangoro, Analamanga, Bongolava, Itasy, Vakinakaratra, Amoron’i mania, Matsiatra Ambony, Ihorombe. Distrikan’i Soanierana Ivongo, Sainte Marie, Fenoarivo Atsinanana, Amparafaravola, Ambatondrazaka.
-Loza fanairana (loko maitso) : faritra Anosy sy Menabe. Distrikan’Antalaha, Maroantsetra, Mananara Avaratra, Mandritsara, Andilamena, Tsaratanana, Maevatanana, Antsalova, Beroroha, Sakaraha, Ankazoabo, Sakaraha, Morombe, Toliara I sy II, Benenitra.