Baolina kitra, vita ny famaranana

Nifarana ny 12 Jona 2022 lasa teo, tao amin’ny Kianja Herisetra RAFANODINA ny lalao Baolina kitra nokarakarain’i Ben’ny Tanana Sabotsy Namehana, Andriamatoa Avotraina ANDRIAMOSA. Lalao izay nandraisan’ireo Mpikatroka Baolina kitra manerana ny Fokontany 17, eto anivon’ny Kaominina.
 
Ny Fokontany Botoana sy ny Fokontany Ambohinaorina no niady ny famaranana, ka ity farany no nibata ny amboara rehefa nanilika ny mpifaninana taminy tamin’ny isan-tokana 1 noho 0 taty amin’ny fizaram-potoana faharoa.
 
Tiana ny manamarika fa fanomezana marolafy, toy ny omby mifahy, fanamiana enti-manao baolina kitra, lela vola, ary amboara maro no natolotra hoan’ireo mpandray anjara. Izay ny Ben’ny Tanana no nanolotra izany.
 
Ety am-pamaranana, dia tsy hay ny tsy hisaotra ireo nitoto nahafotsy, nahandro nahamasaka ity lalao aram-piralahiana nisy teto amin’ny FKT 17, ity, dia ireo Mpanohana maro, ny mpiara-miasa rehetra, ary ireo fikambanana isan-tsokajiny, nahitana ny MPIKITRA, Ny Association Avotraina, ny Fikamabana aAvotantsika Sabotsy Namehana. Tsya hadino ihany koa ny tsy haneho fankasitrahana antsika vahoakan’ny Sabotsy Namehana, iza tonga marobe mihintsy nandritra iny ady baolina famaranana iny.