Jereo ny tohiny

Nozaraina androany ireo kopian’ny sora-piankohonana

Nozaraina androany ireo kopian’ny sora-piankohonana ho an’ireo zaza sy ankizy latsaky ny 18 taona miisa 250, izay niatrika ny Fitsarana Mitety Vohitra tamin’ny 16 Septambra 2021 lasa teo, tao amin’ny Kianja Herisetra Rafanodina. Tonga nanolotra izany Atoa ANDRIAMOSA Avotraina, Ben’ny Tanànan’ny Kaominina Sabotsy Namehana, ireo Mpanolotsaina Kaominaly sy ireo mpiara-piasa aminy, notronon’ireo Sefom-pokontany. Izany no […]

Jereo ny tohiny

Misaotra any FAMENO dia mirary soa ho azy

Noraisin’ny Ben’ny tanana sy ny Mpanolotsaina Kaominaly teto @ kaominina SABOTSY NAMEHANA i FAMENO, izay nahazo ny COUP DE COEUR t@  » La Voix d’OR  » andiany fahadimy , ka nitondra avo ny voninahitry ny kaominina t@ fanehoana ny talenta nananany. Notolorany vola 100.000 ar izy ary noraisin’ny kaominina an-tanana ihany koa ny fampidirana azy […]

Jereo ny tohiny

Famatsian-drano eto SABOTSY NAMEHANA

Nohon’ny faharitran’ny Renirano Imamba, izay renirano hanovozoana sy hamatsiana ny rano eto amin’ny Kaominina Sabotsy Namehana sy ny manodidina , dia misy ny fizarana rano tanterahin’ny Orin’asa JIRAMA eto amin’ny Kaominina. Marihina fa vahaolana fohy ezaka ihany izao, fa andalam-pitadiavana vahaolana lavitr’ezaka ity orin’asa ity. Hahararaotina ihany ny manao fanentanana amin’ny hikajian-tsika an’iny Renirano i […]

Jereo ny tohiny

Fameno mandray anjara mifanana amin’ny « Télé Réalité : LA VOIX D’OR

Fameno !! Anisan’ny Zanaky ny Commune Sabotsy Namehana mandray anjara mifanana amin’ny « Télé Réalité : LA VOIX D’OR », ao amin’ny FAHITA LAVITRA VIVA Tsampa sy fantatra fa mana-talenta tokoa ity Kitan’ny Kaominina Sabotsy Namehana ity, ary hirariana mba hitondra avo ny voninahitry ny Kaominina misy antysika. Koa manentana antsika hanohana azy!! hankahery azy !! amin’izao […]

Jereo ny tohiny

Rafitra Ifotony Fikaonan-doha

Araka ny Didim-panjakana laharana faha- 2015-957 tamin’ny 16 Jona 2015 mikasika ny Rafitra Ifotony Fikaonan-doha eny anivon’ny Vondromboakam-Paritra Itsinjaram-pahefana Dia notanterahana androany ny famoriana ireo mpikambana ao anatin’ny Rafitra Ifotony Fikaonan-doha na Structure Locale de Concertation ato anatin’ny Kaominina Sabotsy Namehana, izay misy mpikambana 109 Tsara ho fantatsika fa ny Rafitra Ifotony Fikaonan-doha dia sehatra […]