Jereo ny tohiny

Nohon’ny fahatongavany ASARAMANITRA 2022

Nohon’ny fahatongavany ASARAMANITRA 2022 Dia niarahaba sy nitondra ny teny firariantsoa ho any ireo Solombavambahoakan’ny Madagasikara roa lahy izay voafidy teto @ Distrika AVARADRANO sy ireo solotenany ireo Ray amandreny bé izay nahitana any Bébé PAULINE R. Izay Efa 106 taona sy JEANNETTE R.92 taona ny fiadidiana ny kaominina SABNAM. Nisy ihany koa fizarana ny […]

Jereo ny tohiny

Norombahin’ny Kaominina Sabotsy Namehana ny laharana faharoa

Ny fiaraha-monim-pirenena sy ny Minsiteran’ny Atitany sy ny Fitsinjaram-pahefana ary ny Msis tatao, miara-miasa amin’ny Fampandrosoana Ifarimbonana sy Anaty Mangarahara an’i Madagasikara (FIA2M), dia nanao fitsirihana ireo Kaominina ao anatin’ny Faritra 4 ( Analamanga, Vakinankaratra, Matsiatra ambony ary Atsimo Andrefana) sy Distrika 10 ary Kaominina 40, mba handrefesana ny fitantanana mangarahara ny fikirakirana ny volam-panjakana […]

Jereo ny tohiny

Tompondakan’i Madagasikara @ fifaninanana baolina kitra vehivavy,

Tompondakan’i Madagasikara @ fifaninanana baolina kitra vehivavy, sokajy SENIOR ny taona 2021 izay nokarakarainy YFOMAK ny ekipan’ny kaominina SABOTSY NAMEHANA ka nahazo ny amboara lehibe sy ny medaly volamena ary ny marim-pankasitrahana. Noraisin’ny BEN’NY TANANA teo @ biraony kaominina izy ireo ka nomeny fankasitrahana vola ho etin’ireo ankizy ireo manao fety @ izao farany taona […]

Jereo ny tohiny

Fampiofanana ireo tantsaha 45 mianadahy

Fampiofanana ireo tantsaha 45 mianadahy mpamboly VARY ato @ lemaky Namehana nadritra ny 3 andro niarahana t@ JICA,FORMAPROD Ary ny Minisitera ny Fambolena ka nahazahoana Zezika urée sy masomboly vary X265 mba hanatsarana ny farimpiainany izy ireo araka ny nambarany Ben’ny Tanana AVOTRA ANDRIAMOSA Izay nisaotra sy nakasitraka ny Minisitera, mba ho tratra ny tanjona […]

Jereo ny tohiny

Institut Malgache des VAccins VEtérinaires

Notanterahana ny Alarobia 08 Desambra 2021 ny fanaovan-tsonia ny fifanaraham-piaraha-miasa teo amin’ny Institut Malgache des VAccins VEtérinaires (IMVAVET) sy ny Kaominina Sabotsy Namehana, izay miompana indrindra amin’ny fanaovana vakisiny ny akoho amam-borona. Izany no natao dia mba ahafahana manolo-tanana sy manampy ireo tantsaha misehatra amin’ny fiompiana, ary ho fanatsarana ny fiompiana ka ho lasa fidiram-bola […]