Jereo ny tohiny

TSY FAHAMPIAN-DRANO ETO SABOTSY NAMAHENA SY NY MANODIDINA

Tsampa sy hita fa mihena ny rano avoakan’ny Tobin-drano eto Sabotsy Namehana sy ny manodidina, Noho izany dia nandefa iraka ny eto anivon’ny Kaominina Sabotsy NAmehana nijery ifotony ny antony mety niteraka izany. Hita ary fa manomboka eo ambanin’Ankororosy Miadapoana mandram-pahatonga aty Ambatofotsy dia tapahan’ny olona avy amin’ny alalan’ny toho-drano madinika ny renirano, eo ihany […]

Jereo ny tohiny

Nandalo eto antanindrazana i AMADA IBRAHIM

Nandalo eto antanindrazana i AMADA IBRAHIM ka nandray azy ny Ben’ny Tanana ny Commune Sabotsy Namehana sy Mpanolon-tsaina ny Tanana ary ireo mpiara miasa aminy, nankasitraka azy tamin’ny fitondrany avo ny voninahim-pirenena. Marihina fa I AMADA IBRAHIM dia zanakin’ny Tanana eto Sabotsy Namehana, ary mipetraka eto Sabotsy Namehana. Amin’ny Alahady ho avy io, dia hisy […]

Jereo ny tohiny

FITSIDIHANA NY FIZOTRY NY ASA

Notanterahina io maraina io ny fitsidihana ny fizotry ny asa, lalan-kely mampitohy an’Andranomahintsy, Andidiana, ary Andalanomby, izay notanterahin’ny SINOHYDRO, ny EGIS INFRAMAD, ny Commune SABOTSY NAMEHANA, ny Fokontany mpahazo Tombontsoa. Izany npo natao dia hitiliana ny hahatsara sy hahamafy ary hampateza an’ity lalana natao hoan’ny daholobe ity!!

Jereo ny tohiny

FITSARANA MIARAMILA TETO SABOTSY NAMEHANA

Androany no natao ny fitsarana miaramila teto amin’ny Commune Sabotsy Namehana, izay notontosaina tao amin’ny Salle Polyvalente Sabotsy Namehana. Tonga marobe ireo ireo zatovolahy sy zatovovavy niatrika izany, ary araka ny filazanan’ny sasany amin’izy ireo dia efa tamin’ny 6.30mn maraina dia efa nisy tonga nilahatra teo io maraina io. Samy manana ny antony hanaovana an’ity […]

Jereo ny tohiny

FIFIDIANANA LOHOLONA

Tonga namita ny adidiny amin’ny maha mpifidy vaventy azy eto amin’ny Distrikan’Antananarivo Avaradrano azy Andriamatoa Ben’ny ny Kaominina Sabotsy Namehana, Avotraina ANDRIAMOSA, sy ireo Mpanolontsain’ny Tanana.   Fantatra, fa navitrika tokoa ireto mpifidy vaventy aty amin’ny Distrika Antananarivo Avaradrano namonjy ny biraom-pifidianana namita ny adidiny.   Marihina fa nizotra tamim-pilaminana ny fifidiana araka ny filazan […]

Jereo ny tohiny

Caisse Mobile

Nidina ifotony nijery ny fanokafana ny « Caisse Mobile » eto Sabotsy Namehana ireo Delegasiona eo anivon’ny Tahirimbolam-panjakana izay tarihin’Andriamatoa « Directeur de Comptabilité Publique » notronon’Andriamatoa « Payeur Général d’Antananarivo » sy ny « Chef de Service de la Gestion des Ressources » Tonga nandray azy ireo tety an-toera Andriamatoa Ben’ny Tanana Commune Sabotsy […]

Jereo ny tohiny

ANJARA HETRAKO

Omaly Alarobia 09 Desambra ary mitohy androany Alakamisy 10 Desambra no tanterahina eto amin’ny Kaominina Sabotsy Namehana ny HETSIKA ANJARA HETRAKO. Fanazavana fanampiny, manatona eo amin’ny tranoheva manoloana ny Kaominina Izao no natao dia hanamorana ny fanefana ny hetra sy ny manodidina azy. … Tsy avotro izaho samy irery, fa avotro izaho sy ianao …

Jereo ny tohiny

FAKANA FISOTROAN-DRONONO

Manomboka anio 10 Desambra 2020 ka tsy hifarana raha tsy ny 16 Desambra 2020 no fizarana ny fisotroan-dronono ny volana Desambara 2020 hoan’ireo zokiolona eto Sabotsy Namehana.   Izao no natao dia mba hialana amin’ny fahasahiranan’ireo Zokiolona mivezivezy miakatra any andrenivohitra, ary ho fanampiana azy ireo ihany koa.   Nilamina sy nirindra araka ny niheverana […]

Jereo ny tohiny

WIFI MAIMAIM-POANA

Androany no napetraka teto amin’ny Commune Sabotsy Namehana ny WIFI MAIMAIM-POANA, tetik’asan’ny Filoham-pirenena entina hanampiana ny daholobe amin’ny fikirakirana ny hay teknolojia izay hampisain’izao tontolo izao. Marihina fa 30 mn isan’andro, isan’olona ihany no azo hampiasaina, Mety kokoa raha finday no ampiasaina, Dia mazotoa e!!