Jereo ny tohiny

Rafitra Ifotony Fikaonan-doha

Araka ny Didim-panjakana laharana faha- 2015-957 tamin’ny 16 Jona 2015 mikasika ny Rafitra Ifotony Fikaonan-doha eny anivon’ny Vondromboakam-Paritra Itsinjaram-pahefana Dia notanterahana androany ny famoriana ireo mpikambana ao anatin’ny Rafitra Ifotony Fikaonan-doha na Structure Locale de Concertation ato anatin’ny Kaominina Sabotsy Namehana, izay misy mpikambana 109 Tsara ho fantatsika fa ny Rafitra Ifotony Fikaonan-doha dia sehatra […]

Jereo ny tohiny

KOPIA FAOBE 2021

Mba ho fitsinjovana ireo zanaky ny Kaominina tsy manana kopia nahaterahana, dia notanterahana androany 16 Septambra 2021 tao amin’ny Kianja Herisetra Rafanodina ny Fitsarana Mitety Vohitra ho an’ireo zaza miisa 245. Tonga nidina nanantanteraka izany tety an-toerana ny Mpitsara sy ny Mpiraki-draharaha eo anivon’ny  Fitsarana Ambaratonga Voalohany ao Antananarivo, izay notronon’ny Ben’ny Tanàna sy ny […]

Jereo ny tohiny

BUS SCOLAIRE

Hanomboka ny Alatsinainy 13 Septambra 2021 ho avy izao, dia hiasa ny BUS SCOLAIRE eto amin’ny Kaominina misy antsika. 06Lalana andalovan’ny Bus scolaire Maraina : Ora fiaingana 6: 00 : Miainga eto Commune Sabotsy Namehana mankany Ambatofotsy, tonga any Ambatofotsy amin’ny 6:30mn Miainga eo Ambatofotsy miverina Namehana amin’ny 7:00 Miala Namehana miverina mankaty amin’ny Kaominina […]

Jereo ny tohiny

BUS SCOLAIRE eto amin’ny Kaominina

Hanomboka ny Alatsinainy 13 Septambra 2021 ho avy izao, dia hiasa ny BUS SCOLAIRE eto amin’ny Kaominina misy antsika. 06Lalana andalovan’ny Bus scolaire Maraina : Ora fiaingana 6: 00 : Miainga eto Commune Sabotsy Namehana mankany Ambatofotsy, tonga any Ambatofotsy amin’ny 6:30mn Miainga eo Ambatofotsy miverina Namehana amin’ny 7:00 Miala Namehana miverina mankaty amin’ny Kaominina […]

Jereo ny tohiny

Fanolorana foto-drafit’asa mafo lafy

Ho fanatanterahana ny VELIRANON’ny FILOHAM-PIRENENA ho  fampandrosoana maharitra sy mirindra ho lovainjafy, dia nisy ny fanolorana tamin’ny fomba ofisialy ny lalankely PHASE-III tao anatin’ny KAOMININA SABOTSY NAMEHANA izay Fokontany 7 no nahazo tombontsoa dia Andidiana, Ambohibary, Manarintsoa, Namehana, Antsofinondry, Antsahatsiresy, Beravina ; izay fiaraha-miasa tamin’ny fitondram-panjakana FRANTSAY sy ny fitondram-panjakana MALAGASY. Nisy ihany koa ny zavabita […]

Jereo ny tohiny

Fanaovan-tsona ny fifanarahana ny amin’ny Fampandrosoana Lovainjafy

Androany, tao amin’ny amin’ny Le Pavé Antaninarenina, no notanterahina ny Fifanaraham-piaraha-miasa eo anivon’ny #Fia2M sy ny #MSIS_TATAO, ary ny Commune Sabotsy Namehana. Tonga nanatanteraka io fifanaovan-tsonia io ny Ben’ny Tanana, Andriamatoa ANDRIAMOSA Avotraina, ary tamin’izany no nandraisana ny taratasy FIFANARAHANA ny amin’ny Fampandrosoana Lovainjafy ka hisy fifampidinihana marolafy amin’ny fangaharaharana sy ny fahaiza-mitantana ny teti-bolam-panjakana […]