Antokom-pihira « ORIMA »

Ireo Antokom-pihira « ORIMA » avy ao amin’ny Fiangonana Zarefata, nampiaina ny lanonana