• 3023

  COMMUNE RURALE SABOTSY NAMEHANA

 • 3024

  COMMUNE RURALE SABOTSY NAMEHANA

 • 3025

  COMMUNE RURALE SABOTSY NAMEHANA

 • 3027

  COMMUNE RURALE SABOTSY NAMEHANA

 • 3028

26 Jona 2009

Toy izao ny akon’ny fankalazana ny Fetin’ny Fahaleovan-tena (26 Jona 2009) izay natao teto Sabotsy namehana:

27-04-201Nandray anjara tamin’ny matso izay nafanain’ny mpitsoka mozikan’ny Tafika ny Zandarimaria Sabotsy Namehana

 

 

 

 

28-04-2015 10

Nandray anjara mavitrika tamin’ny filaharana ihany koa ny mpiasan’ny Kaominina

 

 

 

27-04-2015 1Naranty tamin’io fotoana io koa ny fiara sy ny camion-ny Kaominina