Jereo ny tohiny

NOTANTERAHINA TETO AMIN’NY COMMUNE SABOTSY NAMEHANA NY MATSO LEHIBE NANAMARIHANA NY FAHA 26 JONA 2023 IZAY NOKARAKARAIN’NY DISTRIKA ANTANANARIVO AVARADRANO

NOTANTERAHINA TETO AMIN’NY COMMUNE SABOTSY NAMEHANA NY MATSO LEHIBE NANAMARIHANA NY FAHA 26 JONA 2023 IZAY NOKARAKARAIN’NY DISTRIKA ANTANANARIVO AVARADRANO — Teto amin’ny Commune Sabotsy Namehana, no notanterahina ny Matso lehibe nanamarihana ny faha 26 Jona 2023, izay nokarakarain’ny Distrika Antananarivo Avaradrano. Tonga nitarika izany ny Filohan’ny Distrika Antananarivo Avaradrano sy Ramatoa vadiny. Nanatrika sy […]

Jereo ny tohiny

Lavon’ny SABNAM ny CRA

Notanterahina androany faha 24 Jona 2023, ny ady baolina kitra nifanaovan’ny Ekipa voafantin’ny Kaominina Sabotsy Namehana, sy ny Ekipa voafantin’ny Kaominina Ambohimangakely, izay natao tetsy amin’ny Kianja Herisetra RAFANODINA!! Nizotra tamim-pilaminana ny lalao natao, samy naneho ny fahaiza-manao hananany avokoa ny roa tonta, ka nifandanja tsara ny lalao, fa tamin’ny faramparan’ny ampaham-potoana voalohany ni nahatafiditra […]

Jereo ny tohiny

Vatsim-pianarana DARMASISWA 2023

Noho ny nahazahoany Atoa RAKOTONDRAZAKA fenosoa Andritiana, Vatsim-pianarana DARMASISWA 2023 hianatra madritra ny Telo taona any JAKARTA INDONÉSIE Dia noraisin’ Atoa ANDRIAMOSA Avotra Ben’ny Tanana sy Atoa RAKOTOMALALA Jérôme filohan’ny Mpanolotsaina Ary ireo mpiaramiasa teto anivony kaominina Sabnam izy sy ny Raiamadreniny Ary ny Sefo Fokontany Namehana ka notolorana vola sy notsofina Rano mba hahavita […]

Jereo ny tohiny

𝐅𝐀𝐍𝐀𝐌𝐏𝐈𝐀𝐍𝐀 𝐈𝐑𝐄𝐎 𝐓𝐀𝐍𝐓𝐒𝐀𝐇𝐀 𝐀𝐎 𝐀𝐌𝐁𝐀𝐓𝐎𝐅𝐎𝐓𝐒𝐘

𝐅𝐀𝐍𝐀𝐌𝐏𝐈𝐀𝐍𝐀 𝐈𝐑𝐄𝐎 𝐓𝐀𝐍𝐓𝐒𝐀𝐇𝐀 𝐀𝐎 𝐀𝐌𝐁𝐀𝐓𝐎𝐅𝐎𝐓𝐒𝐘 𝐀𝐕𝐀𝐑𝐀𝐃𝐑𝐀𝐍𝐎 𝐀𝐎 𝐀𝐌𝐈𝐍’𝐍𝐘 𝐊𝐀𝐎𝐌𝐈𝐍𝐈𝐍𝐀 𝐒𝐀𝐁𝐎𝐓𝐒𝐘-𝐍𝐀𝐌𝐄𝐇𝐀𝐍𝐀, 𝟏𝟒 𝐣𝐨𝐧𝐚 𝟐𝟎𝟐𝟑 Anisan’ny olana sedrain’ny vahoaka eny ifotony ary mamela takaitra eo amin’ny foto-piveloman’ireo tantsaha ny fandalovan’ny loza voajanahary. Amin’ny maha mpiahy ny vondrom-bahoakam-paritra itsinjaram-pahefana ny Antenimierandoholona moa dia tsy mitsahatra mijery izay mahasoa ireo vahoaka eny ifotony hatrany ireo Loholon’i Madagasikara manoloana ireo […]

Jereo ny tohiny

Famorana Faobe 2023

Toy ny fanao isan-taona, dia notanterahina androany ny fanaovana ny famorana faobe 2023 eto anivon’ny Kaminina Sabotsy Namehana.  » A l’américaine «  Marihina hatrany fa maimaim-poana izany, ary tsy ny zanakin’ ny tanana eto kaominina Sabotsy Namehana ihany no nisitraka izany, fa misy ihany koa ireo avy any amin’ny Kaominina rahavavy. Isaorana hatrany ireo mpiara-miombon’antoka […]