ZO SY ADIDY NY FANDOHAVAN-KETRA!

ZO SY ADIDY NY FANDOHAVAN-KETRA! Ny kaominina SABNAM dia manetana antsika rehetra mba handoa ny HETRA TRANO ( IFPB ) sy ny HETRA TANY ( IFT ) ho any taona 2018 ka nanomboka androany ny fitakiana izany izay marihina fa tsy misy TATAO. « TSY AVOTRO IZAO SAMY IRERY FA AVOTRO IZAO SY IANAO NY FAMPANDROSOANA […]